Circuit op Mettet - Jules Tacheny

MAAK SAMEN MET ONS EEN VERSCHIL!

16 december 2021

Sinds 2019 is het Circuit Jules Tacheny betrokken bij de Belgian Motorcycle Academy, een VZW die in de leeftijdscategorie van 7 tot 17 jaar onze motorkampioenen van de toekomst opspoort.

Op die manier willen wij de Belgische omkadering die onze jonge talenten begeleidt naar de grootste internationale wedstrijden versterken.

Wij zijn er namelijk van overtuigd dat er in ons land veel jong talent rondloopt dat het potentieel heeft om het allerhoogste internationale niveau te bereiken. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk, ze moeten vaak grote sommen geld investeren die noch bij hun ouders, noch bij hun directe omgeving beschikbaar zijn.

En dat is waar de Belgian Motorcycle Academy om de hoek komt kijken door een betaalbare opleiding en omkadering aan te bieden met gediplomeerde coaches, dankzij de steun van uw favoriete circuit, de FMWB, Zelos en het Belgian Motorcycle Fund.

Als ook u als motorsportliefhebber een getalenteerd kind wil helpen, steun dan onze VZW en maak een verschil. Samen kunnen we hem of haar helpen om mooie en grootse dingen te verwezenlijken!

Doe een gift en schenk een kind een mooie toekomst

Als u de Belgian Motorcycle Academy wil helpen, kan u een schenking doen aan het Belgian Motorcycle Fund, dat de academie financieel steunt.  Vanaf 40€ geeft uw schenking recht op een fiscaal attest. Dit attest wordt jaarlijks per post afgeleverd op naam van de rekeninghouder van waaruit de schenking werd betaald en komt via de Koning Boudewijnstichting, de beheerder van het Belgian Motorcycle Fund.

U kan uw schenking uitvoeren op volgend rekeningnummer:

  • Begunstigde: Koning Boudewijnstichting
  • Rekeningnummer: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1
  • Vergeet zeker volgende mededeling niet: ***019/2150/00081***

Via deze link kan u uw schenking ook online uitvoeren.

Lees hier de volledige oproep tot donaties van Freddy Tacheny, voorzitter en Michel Wanty, vice-voorzitter van vzw Belgian Motorcycle Academy

Partager